Taken van het Uien Innovatie en Kenniscentrum

  • Het Uien Innovatie en Kenniscentrum geeft een stimulans aan de uienteelt. Zaken zoals marktgericht telen, afstemmen wensen afnemers op andere ketenpartijen, mechanisatie e.d. zijn kernbegrippen in het takenpakket.
  • Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil kennisontwikkeling en kennisoverdracht afstemmen op de kennisbehoefte.
  • Het Uien Innovatie en Kenniscentrum geeft invulling aan deze onderzoekswensen.
  • Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil kennis beter ontsluiten en ter beschikking stellen aan de gehele sector.
  • Het Uien Innovatie en Kenniscentrum draagt zorg voor internationale kennisontsluiting.