U wilt participant worden?

Per 1 januari 2014 is het Productschap Akkerbouw opgeheven. Dat betekent dat u van het Productschap Akkerbouw geen nota meer zult ontvangen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.  Maar het betekent ook dat er ook geen onafhankelijk onderzoek, ingebracht door telers, meer wordt uitgevoerd! 

Als we nu niets doen, wordt alle onderzoek geregisseerd door andere partijen dan de telers zelf. Als teler zult u daarmee de kennis die ontwikkeld wordt via onafhankelijk onderzoek ook niet meer rechtstreeks krijgen. 

Kan het anders?

Natuurlijk kan het anders. Wij hebben in de samenwerking met Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum  Rusthoeve een jarenlange ervaring rondom uienonderzoek opgebouwd in het Uien Innovatie en KennisCentrum (UIKC).  We willen, u als teler, de gelegenheid geven actief in het UIKC en de kennisontwikkeling deel te nemen. Zo willen we gelden bij elkaar brengen  om echt onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek te doen  waarbij telersgeld wordt ingezet voor telersvragen.  

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het UIKC en wilt u zelf invloed uitoefenen op het onderzoek wat wij aanleggen? Wordt dan participant. Dit is alleen voor telers. Bent u zelf dus teler dan kunt u mee beslissen welk onderzoek wij aanleggen, hoe we dat doen en u krijgt uiteraard de resultaten.  U wordt hiervoor uitgenodigd voor een (regionale) excursie en in de winter bespreken we de resultaten.
 

 

Participant worden? >>

(Let op: participant worden is alleen voor telers!)