Save the date !

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Landelijke Uiendag op donderdag 25 augustus a.s.

Schrijf deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging valt binnenkort op uw mat en vanaf dan kunt u zich ook opgeven voor de verlenging van uw spuitlicentie.