Participanten avond 2022

Op donderdag 17 februari 2022 a.s. houden wij een digitale bijeenkomst van het UIKC voor participanten.
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Afgelopen jaar hebben we met de steun van u als participant een aantal mooie onafhankelijke proeven aan kunnen leggen.
Op donderdag 29 juli jl. is er een veldbezoek op het proefveld georganiseerd, waarin u de proeven 
hebt kunnen zien liggen. We willen nu de resultaten van deze proeven met u bespreken. Het gaat hier
onder andere om :

• Stikstofmeststoffen en kwaliteit/opbrengst 
• Mechanische onkruidbestrijding
• Weerbaarheid
• Ziektebestrijding
• Actualiteiten; chemische onkruidbestrijding/kostprijs

Tevens willen we met u van gedachten wisselen over een mogelijke opzet van onderzoek voor 2022.  We hopen u allen digitaal te begroeten.

Mocht u nog geen link van ons ontvangen hebben, en u wilt wel deelnemen, kunt u ons het beste even mailen via info@uinovatie.nl

Bent u nog geen participant, en wilt u graag deze bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich ook inschrijven voor participatie via deze link.
opgaveformulier UIKC participant
Vervolgens krijgt u van ons de link tot aanmelden voor de webinar.