In aanloop naar de Uiendag 2019...

Uiendag 2019

Het klimaat om kwalitatief goede uien te telen veranderd sterk. We hebben te maken met veranderende weersomstandigheden, een klimaat met meer natte èn droge extremen. Daarnaast zien we ook een ander ‘gewasbeschermings-klimaat’ als een sneltrein op ons afkomen. Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen of staan sterk ter discussie en er zijn diverse wijzigingen in de wetgeving rondom spuittechniek.

De uienteelt breidt zich steeds meer over het hele land uit. Naast zavel en kleigronden, staan er ook steeds meer uien op zand- en dalgronden. Nieuwe gebieden brengen ook weer nieuwe vraagstukken naar voren. Aanpak van aaltjes en andere ziekten spelen hier een grotere rol. Door deze veranderingen wordt de behoefte naar objectief, onafhankelijk onderzoek in de uienteelt alleen maar groter. We blijven zoeken naar de optimale manier van uien telen.

In eerste instantie denken we misschien al snel dat we alles al geprobeerd hebben, maar als het klimaat niet meehelpt met tekort of teveel water, dan is het lastig om een goede opbrengst te genereren. We zoeken naar oplossingen voor de problemen van het water tekort. Waar liggen er kansen? Water bufferen, druppelirrigatie, beregenen of andere strategieën m.b.t. trips, plantversterkers, andere meststoffen? De keuze zal voor iedereen verschillend zijn.

Een goede uienkwaliteit is van groot belang voor onze export. Wat kunnen we nog verbeteren aan onze uienteelt, waar kunnen we bijsturen? De basis voor de teelt moet goed zijn, maar ook de kwaliteit moet als basis gezien worden. Daarbij moeten we blijven voorlopen in techniek, kennis en innovatie. Ons thema voor de Uiendag 2019 wordt: ‘Uienteelt in een veranderend klimaat’

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve samen met u over praten. Met welke handelingen kunnen we in de uienketen een beter rendement krijgen? Het UIKC wil samen met u op de Uiendag 2019 haar deuren openen op: donderdag 29 augustus a.s.

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken aan te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden. Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 18e editie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Op deze dag zal ook de nieuwe UIREKA rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent/schuur.

Onion Plaza In de centrale tent/schuur is wederom het Onion-Plaza ingericht met de rassenshow en diverse standhouders.

Thema Water In het veld wordt er extra aandacht besteed aan de zoet water problematiek. Regelbare drainage, druppelirrigatie ed komen daarbij aan bod.

Overige thema’s In het veld wordt ook aandacht besteed aan spuittechniek zoals technieken Maggrow en Puls Wide Modulation (PWM) , druppelgrootte en drift. Ook dit jaar zal er op het gebied van banden de nieuwste technieken te zien zijn, zoals IF en VF technologie en bandendrukwisselsysteem.

Hierbij het aantal geschatte bezoekers van de afgelopen jaren.

Thema Editie Bezoekers
Netto rendement telt 2018 1500
Voorsprong behouden 2017 1500
Nieuwe inzichten 2016 1250
Kwaliteit staat voorop 2015 2000