Save the date: 22 mei, 19:30 uur Proefboerderij Rusthoeve

UIKC maakt zich klaar voor de toekomst.

Uienlaboratorium

Binnen het onderzoek van het UIKC zijn we continue aan het optimaliseren. We kijken hierbij nadrukkelijk naar ontwikkelingen rondom robotisering en digitalisering. In de afgelopen winter is de sorteerruimte aangepakt. Hierbij is een nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd om stofvrij te kunnen werken. In deze ruimte worden alle uien gedurende de winter na bewaring gesorteerd. Tevens is er geïnvesteerd in een digitale hardheidsmeter. Hardheid is een belangrijk kwaliteitsaspect bij het onderzoek naar bewaaruien.

Proefveldwerking

Om de proeven beter te kunnen analyseren, met behulp van meer data, zijn er meerdere camera’s en sensoren in het veld geplaatst. De proeven worden ook gemonitord door een rijdende camera.

Zoetwatervoorziening

In de akkerbouw blijft het weer een factor van belang. In de afgelopen jaren hebben we als UIKC  om ons onderzoek te kunnen uitvoeren ons frequent moeten wapenen tegen wateroverlast.

Maar in 2018  was het juist het watertekort dat de opbrengsten van de uienteelt nadelig heeft beïnvloed.

Om de kwaliteit van de uienproeven ook in droge jaren door UIKC te waarborgen is afgelopen winter geïnvesteerd in een beregeningsinstallatie, bassin en ondergronds aanvoerleidingen.

In Colijnsplaat is geen zoetwater beschikbaar uit een bron of dieptedrain. Aangezien ook het slootwater brak is, is gezocht naar een andere mogelijkheid. Afgelopen winter is er een bassin gerealiseerd van 3000 m3 water. Het bassin wordt gevuld met regenwater wat afkomstig is van het erf en de daken van de verschillende schuren. Via een ondergrondse leiding met aankoppelpunten, kunnen de huiskavels beregend worden. Daarbij is geïnvesteerd in een haspel met een op maat gemaakte beregeningsboom met roterende doppen bekend van een pivot.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons kennis te maken met deze nieuwe technologieën op 22 mei op Proefboerderij Rusthoeve vanaf 19.30. Op deze bijeenkomst zullen we uiteraard ook ingaan op welke mogelijkheden er zijn voor de telers in het zuid westen om waterschade (tekort en overvloed) zoveel mogelijk te beperken.

Het definitief programma volgt.