Landelijke Uiendag 2018

Uien in het bouwplan een vanzelfsprekendheid? Hierover bestaat best wel wat discussie. Het is een mooi gewas, het enige speculatieve gewas in de akkerbouw, een uitdaging om het teelt technisch goed te telen, zijn opmerkingen die we vaak horen. Echter het areaal groeit alleen maar en de prijs groeit niet mee en kunnen we de kwaliteit nog wel telen die we willen hebben? De ene keer is het koprot het andere jaar is het trips.

Een goede uienkwaliteit is niet vanzelfsprekend, maar wel van groot belang voor onze export.

Wat kunnen we nog beter doen, waar kunnen we bijsturen? De basis van de teelt moet goed zijn, maar ook moet kwaliteit als basis gezien worden. Echter we moeten blijven voorlopen, in techniek, kennis en innovatie. Maar één ding is voor de hele keten zeker “Rendement telt”.

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Waar kunnen we handelingen in de uienketen een beter rendement geven.

Het UIKC wil samen met u op de Uiendag 2018 haar deuren openen op:

Donderdag 30 augustus

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken weg te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden.

Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 17e editie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent/schuur.

Onion Plaza

In de centrale tent/schuur is wederom het Onion-Plaza ingericht met de rassenshow en diverse standhouders.