UIKC werkt mee aan Ui-reka!

Uireka is een Publiek Private Samenwerking in het kader van de topsector Agrifood. In dit project werken alle schakels in de uienketen samen: veredelaars, boeren, leveranciers van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, sorteer- en pakstations en exporteurs. Ook adviseurs en kennisinstellingen zijn intensief betrokken. 

Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit van de Nederlandse ui op een hoger plan te brengen. Alle kennis wordt gedeeld onder de paraplu van de Holland Onion Association en is voor een ieder in de keten beschikbaar. 

Informatie kan gevonden worden op de website Holland-Onions.org.

Contactpersoon is Gijsbrecht Gunter. Details over het project kunnen ingewonnen worden bij Chris de Visser