Welkom op de landelijke Uiendag 2012

Het vroege voorjaar veranderde plotseling in een laat voorjaar voor sommige gewassen waarbij bijzondere weersomstandigheden met veel water niet uitbleven. Maar vooral blijven de slechte uienprijzen van dit afgelopen seizoen ons bezig houden. Na een relatief goed uienseizoen in 2010-2011 volgde er nu een mager jaar met zeer lage prijzen en wederom gemiddeld een matige kwaliteit.

Accepteren we dit als een niet te vermijden uien-cyclus, en een slechte kwaliteit omdat we met de kostprijs 'rat-race' mee moeten deon? Of zijn er verbeteringen mogelijk? Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Graag verwelkomen wij u weer op onze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele uiensector.
 
Download hier de uitnodiging Uitnoding Uiendag 30 augustus 2012
 
Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er natuurlijk ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de infotent.
 
Onderwerpen op de Uiendag
 • Rassenkeuze
 • Onkruidbestrijding
 • Bemestingsstrategiën, fosfaat, kali en stikstof
 • Betere weerbaarheid bij uien
 • Schimmelbestrijding
 • Demo brandstof verbruik
 • MH en aardappelopslag
 • Schoffelen versus Fusarium
 • Zaaien met brede banden
 • Bodemverdichting en lagedrukbanden
 • Vergelijking gangbare zaaimachines naast precisiezaaien
 • Bestrijding van koprot