Rassenadvies zaaiuien 2011 gereed

In 2009 hebben de organisaties Ui en Peen manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot die tijd gebeurde dit apart. Nu is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit rassenbericht.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken waren. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad. 
Om de kwaliteitseigenschappen van de uien te meten, is gebruik gemaakt van een professionele sorteer-en verpakkingsinstallatie van JWK Onions te Kruiningen.

Dit is het eerste jaar dat de organisaties van Uien Peen manifestatie en UIKC gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien hebben uitgevoerd. Hier binnen werken DLV Plant, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,, Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve en Agrifirm nauw samen. De eerder uitgevoerde onderzoeken zijn niet verloren gegaan maar verwerkt in de cijfers.
Veel medewerking hebben we gekregen van betrokken zaadhuizen, uienverwerkers, het Productschap Akkerbouw en Frugi Venta. 
We hopen dat dit een bruikbare leidraad zal zijn voor de uientelende praktijk en de gehele uiensector bij het vaststellen van uw rassenkeuze. Het is niet mogelijk om alle gegevens in dit rassenbericht te verwerken. Meer informatie over methodiek en resultaten kunt u opvragen bij de betrokken organisaties. Ook in 2010 is dit onderzoek voortgezet.

Rassenadvies is als download beschikbaar.