Doelstelling

Het doel van het Uien Innovatie en Kenniscentrum wordt als volgt weergegeven
Een verdere kennisontwikkeling van de uiensector teneinde de internationale koppositie van Nederland in de uienmarkt voor de diverse deelmarkten uit te bouwen. Dit gebeurt in samenwerking met alle schakels in de keten. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum zal zich naast de uitvoering van onderzoeksopdrachten nadrukkelijk ook profileren als netwerkorganisatie.

In een aantal kernbegrippen kan de scope van het Uien Innovatie en Kenniscentrum worden weergegeven:
 

  • Actief voor de hele keten (rasontwikkeling, teler, toeleverancier, afnemer, verwerker, vermarkter etc. etc.);
  • Nationaal en internationaal;
  • Onderzoek, demonstraties, advies;
  • Samen met ondernemers en afnemers inhoudelijke richting bepalend.