Geslaagde Uiendag 2014

De Uiendag 2014 is met een record aantal bezoekers van ca 1750 in een goede sfeer verlopen. Er was veel belangstelling voor de proeven op het veld. De standhouders waren zeer tevreden met de toeloop. De Uiendag voldoet niet alleen aan de behoefte van telers aan een inhoudelijke en netwerkdag op dit thema, maar valt in de smaak bij een breed publiek afkomstig uit de gehele uiensector: leveranciers, gewasbescherming, verwerking, bemesting.

Voor een impressie kunt u kijken onder het kopje Foto's.